Skip to the main content.
KONTAKT OSS
KONTAKT OSS

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en viktig del av bærekraftsarbeidet i Steco Miljø AS.

Steco Miljø AS har forankret ansvarlighet i virksomheten, og igangsatt arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Innen 30. juni 2023 vil Steco Miljø AS offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene nettstedet i henhold til loven.

På skriftlig anmodning har enhver rett til informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Informasjonsforespørsler om Steco Miljø AS’ arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan sendes inn via vårt skjema på kontakt oss.