Hopp til hovedinnholdet.
KONTAKT OSS
KONTAKT OSS

Personvernerklæring

Untha ZR-mobile

Steco Miljø AS sin behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår markedsføring. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES

Opplysninger som behandles hos Steco Miljø kan kategoriseres slik:

Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.

Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for. Vi bruker tredjepartsleverandører til dette, både HubSpot og Hotjar.

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG

Gyldige behandlingsgrunnlag:

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Steco Miljø skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

 

OPPBEVARING

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Hubspots datalagringsrutiner.

 

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

RETT TIL Å KREVE INNSYN

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting:

Dersom du mener at Steco Miljø har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.  

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.


RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. 

Steco Miljø har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen.

Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til Magnus Johannessen, og kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: 971 92 916

E-postadresse: magnus@steco.no

Adresse: Teglverksveien 9A, 3413 Lier

 

Klage på behandlingen:

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

 

Automasjon og styring

Vi benytter alltid styringselektronikk av høy kvalitet fra Siemens.

Et godt brukergrensesnitt på en stor touch-skjerm gir brukerne god informasjon om hva som skjer i anlegget, samtidig som det gir mulighet til å velge forskjellige driftsmodus.

Systemet er fleksibelt og tilpasses hver enkelt kunde.

 

Need more information or want to learn more about how we can help you text here?

KONTAKT OSS

 

 

industri-icon

Industri 4.0

Med mulighet for skytilkoblet logging av driftsparametre og vedlikeholdsplanlegging blir det en lek å følge opp anlegget.

Med fjerntilgang for våre automatikere kan vi feilsøke og bistå uten å måtte bruke tid på reising.

 

security_icon

Integrert sikkerhet

Vi benytter startere og frekvensomformere med integrert sikkerhet. Dette betyr færre komponenter i skapet, og fleksible løsninger. Det muliggjør for eksempel å kunne sette deler av anlegget i nødstoppmodus under vedlikehold, mens andre deler holdes i drift. Utstrakt bruk av Profibus for distribusjon av signaler gjør anlegget fremtidssikkert.

 

money-icon

Det du trenger nå, kostnadseffektivt

Bygg det du trenger nå, og legg til ekstra maskiner og funksjoner etter hvert. Modulært elektrisk system gjør det enkelt å legge til mer utstyr senere, uten at dette blir unødvendig kostbart.