Luftseparator

Skill tunge og lette fraksjoner på en enkel måte

Nihot Recycling Technology B.V.

Nihot Recycling Technology B.V. er medlem av Bulk Handling Systems (BHS) og er den ledende globale leverandøren av luftteknologi til avfall og gjenvinningsindustrien. Nihot sine luftavskillere reflekterer en overlegen pålitelighet, og tilbyr den høyeste avfallsseparasjonseffektiviteten. Fra konsultasjon og design til produksjon, levering, installasjon og løpende opplæring og støtte, er Nihot sitt team av interne eksperter med deg hvert skritt av veien.

Nihot Recycling Technology har en stor kundebase. Vår erfaring gjør at vi kan designe og tilby våre kunder de mest effektive avfallsseparasjonssystemene. Våre systemer og luftteknologi kan innlemmes i nye systemoppsett og ettermonteres i eksisterende systemer for å oppgradere separasjonen til et bredt spekter av applikasjoner.

Noen av utstyret vårt er til og med plug-and-play.

Nihot SDS, single drum separator

Luftseparator3.jpg

Nihot SDS

Nihot SDS er en luftseparator som enkelt sorterer ut tunge enheter fra avfallet ditt. Typisk for dette er RDF produksjon hvor brenselet blir kvalitetssikret før leveranse.

Du kan også velge å skape rene inerte masser slik at materiale ditt kan leveres til deponi.

Luftseparator4.png
Luftseparator5.jpg

Plug and Play - kompakt enhet for direkte tilkobling

"Nihot DDS, double drum separator"

Luftseparator.jpg

Nihot DDS

Nihot DDS er utviklet for å tilfredsstille flere behov. Denne luftseparatoren skille ut de aller tyngste enhetene i avfallet ditt som første steg. Typisk for dette materiale er stor stein, metall og glass.

Neste den skiller på er å suge av det aller letteste brenselet i avfallsstrømmen. Dette brenselet er da klart for videre foredling som RDF.

Restfraksjonen som er igjen kalles en "mellomfraksjon". Typisk for dette materiale er at den har en middels egenvekt. Materialer som treverk, gummi, tepper, plastgjenstander m.m vil være å finne her.

Ideell maskin for sortering på næringsavfall!

Luftseparator6.png

"Nihot WS-S, diagonal shifter"

Luftseparator8.jpg

Nihot WS-S

Nihot WS-S er perfekt for å suge av den letteste plastfolien fra avfallsstrømmen.

Dette materiale er godt betalt, og vil bidra til materialgjenvinning for din bedrift.

Luftseparator9.jpg

"Nihot WS-V, vertical shifter"

Luftseparator10.jpg

Nihot WS-V

Nihot WS-V passer utmerked til å skille tunge og lette fraksjoner fra hverandre hvor egenvekten er ganske nær hverandre. Typisk for slik produksjon er å heve kvaliteten på brenselet du produserer. Stein, glass og metaller skilles ut og kvaliteten blir dermed bedre på sluttproduktet.

Håndterer materialstørrelse fra 5-200mm.

Kan separere materiale med en renhet opp til 99%!

Luftseparator11.jpg
Luftseparator12.jpg

"Nihot WS-Z, ZigZag"

Luftseparator13.jpg

Nihot WS-Z

Nihot WS-Z er den ultimate separatoren for å skille tunge og lette fraksjoner når materialstørrelsen har begrenset størrelse. Typisk for slik produksjon er å heve kvaliteten på brenselet du produserer. Stein, glass og metaller skilles ut og kvaliteten blir dermed bedre på sluttproduktet. ZigZag luftseparator er også svært godt egnet for å sorter ut rene inerte masser. Materiale kan enkelt leveres på deponi til redusert pris.

Håndterer materialstørrelse fra 0-40mm.

Kan separere materiale med en renhet opp til 99%!

Luftseparator14.jpg

For mer informasjon om luftseparering fra Nihot - ta kontakt med oss, eller se Nihot sin hjemmeside www.nihot.nl