Untha RS-serie

Fireakslede kverner for kontrollert og nøyaktig sluttstørrelse

Untha RS-serie er en serie pålitelige og kraftig konstruerte 4-akslede kverner fra Untha. Den har blitt testet og utviklet over flere tiår, og er designet for et bredt bruksområde. Kvernene kan brukes som enkeltstående enheter, eller integreres inn i komplekse systemer, der de ofte blir en favoritt på grunn av deres svært kompakte design.  

Untha Eco Drive er det dynamiske og energieffektive motorkonseptet som sørger for at knivene stoppes umiddelbart dersom fremmedobjekter som ikke kan kvernes havner i kverna - og hindrer dermed kostbare havarier. I tillegg sørger det for at man kan reversere knivene ofte, noe som er spesielt nødvendig ved kverning av vanskelige materialer.

Eksempler for materialer som kan kvernes i RS-serien er:

 • Sikkerhetsmakulering av papir og data, harddisker, CD, DVD

 • Kretskort

 • Destruksjon av varer

 • Organisk avfall

 • Plastikk materiale

 • Gummi

 • EE-skrap

 • Tekstiler

 • Brennbart avfall

 • Treverk

 • Metaller

"4-akslet kvern med kniver tilpasset ditt materiale"

Kniver

Knivene til RS-serien er av svært god kvalitet. Normale kniver er herdet, men til enkelte applikasjoner benyttes HARDOX stålkvalitet. Kniven fås i forskjellige bredder, antall tenner og monteres i forskjellige posisjoner på akselen. Dette for å tilpasse knivoppsette til det materiale som skal kvernes. 

"Raster som gir den materialstørrelsen som du ønsker"

Raster

RS-serien benytter et raster som ligger tett under knivene. Dette gjør at det kvernede materiale blir alltid i den størrelsen du ønsker. Rasteret er i stålkvaliteten HARDOX som er svært slitesterkt og solid. 

Det integrerte hurtigskift-systemet for rasteret - som kommer levert som standard - gjør skifte av raster raskt og enkelt.

Mulig materialstørrelse etter kverning er helt ned i 10-15mm.

"Sikkerhetsmakulering av papir og elektronisk data"

Sikkerhetsmakulering

RS-serien benyttes til blant annet sikkerhetsmakulering av kontorpapir og data destruksjon. Det kan variere hvilken kvalitet det ønskes å destruere materiale til. Det vises til DIN 66399 for veiledning og krav. 

En liten RS-maskin gir samme form på sluttproduktet som en stor RS-maskin. Forskjellen ligger i kapasiteten.

Harddisk destruksjon krever en tilpasset RS-maskin. Hardere kniver, lavere hastighet på knivene, samt sterkere motorer.

"RS30 og RS40, en kvern for mindre fraksjons-størrelser. Perfekt for mindre applikasjoner!"

Untha RS30/40

Untha RS30 og RS40 kan kverne de fleste materialer bare størrelsen på materiale ikke blir for stort. Kapasiteten estimeres opp mot 500 kg/time, avhengig av materialtype og størrelsen på det kvernede materiale.

"Mellomserien fireakslede kverner, for større kapasitet og krevende oppgaver"

Untha RS50/60/100

Mellomstørrelsen i RS-klassen er spesielt egnet for vanskelige gjenvinningsapplikasjoner. Disse maskinene er populære blant kunden for sin kapasitet. 

Kapasiteten estimeres opp mot 3000 kg/time, avhengig av materialtype og størrelsen på det kvernede materiale.

"Den største fireakslede kvernen, for ekstra tøffe oppgaver"

RS150

RS150 er den største fireakslede kvernen fra Untha og har blitt spesielt utviklet for spesielt vanskelige bruksområder, der høy kapasitet, ytelse og tilgjengelighet er ivaretatt.

Kapasiteten estimeres opp mot 3000 kg/time, avhengig av materialtype og størrelsen på det kvernede materiale.

Maskinen kan leveres med en push-arm (ram device) som presser materiale mot knivene. Dette sikrer maksimal utnyttelse av kvernens kapasitet.

For mer informasjon om kverner fra Untha - ta kontakt med oss, eller se Unthas hjemmesider www.untha.com

Steco Miljø AS

Teglverksveien 9a

3413 Lier

Norge

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram