Velkommen til Steco Miljø AS

Steco Miljø AS er landets ledende leverandør av løsninger for avfallshåndtering. Vi er lokalisert med kontorer og verksted i Lier Kommune - nær Drammen -, med enkel tilkomst fra E18.

Vi kan tilby alle typer løsninger for innsamling, lagring, sortering og behandling av avfall. Vår prosjektavdeling kan skreddersy løsninger for ditt materiale.

Steco Miljø AS er i ferd med å bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnsertifisering er
  • dokumentasjon på at virksomheten har tilfredsstilt konkrete og relevante miljøkrav.
  • et miljøstyringssystem som innebærer at det innføres rutiner og utarbeides relevante styringsdokumenter.
  • en plattform for kontinuerlige miljøforbedringer (innkjøp, energi, transport og avfall).
En virksomhet som er blitt Miljøfyrtårn
  • har fastsatt miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø og etablert og samlet miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann i HMS-/ internkontrollsystemet (IK)
  • har oppnevnt miljøansvarlig
  • har gitt ansatte opplæring i grunnleggende miljøkunnskap, slik at alle kan delta i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og gjøre driften mer miljøvennlig
  • evaluerer gjennomførte tiltak og fastsetter nye mål hvert år og utarbeider miljørapport for foregående år.

Nærmere 5000 norske virksomheter har så langt valgt å bli Miljøfyrtårn.

Underjordisk

Vi er leverandør av underjordiske systemer fra leverandører som Mondini og Reflex (Steco SEMI). Les mer på våre temasider, for å lære om hvordan ditt borettslag eller sameie kan rydde opp og få avfallet ut av syne.

Renovasjonsbiler

Uansett hva ditt behov innenfor renovasjonsbiler er, kan vi dekke det. Vi leverer biler på to til fire aksler, fra 6 m3 til 28 m3. Vi dekker også et vidt spekter av ekstrautstyr.

Sorteringsanlegg

Steco Miljø AS er en ledende leverandør av totalløsninger for sortering av avfall. Vi kan levere komplette sorteringsanlegg for papp og papir, restavfall og slagg fra forbrenningsanlegg.